Školení rozhodčích III. třídy

10., 17. a 21. května 2022

Vážení,
komise rozhodčích KVS pořádá v květnu 2022 školení rozhodčích III. třídy.
Školení provede lektor Jiří Kmoníček a proběhne ve dvou odpoledních teoretických částech
a jedené praktická části takto:

10.5. od 16:00 do 20:00 Teorie 1. část
17.5. od 16:00 do 20:00 Teorie 2. část
21.5. od 9:00 Praktická část, pohovory

Místo pro teoretickou část bude vybráno podle toho, odkud bude nejvíc uchazečů.
Praktická část bude v Lupenici při turnaji O Zmrzlinový pohár.

Zájemci vyplní přihlášku, která je další přílohou tohoto mailu, a zašlou na moji e-mailovou adresu
nejpozději do 15.4.2021.

PŘIHLÁŠKA

PROPOZICE

KONTAKTNÍ OSOBA

telefon: 607638732
e-mail: vaclav.andel@tiscali.cz