O klubu

Volejbal je organizován Českým volejbalovým svazem (organizuje vrcholné soutěže v rámci republiky – extraliga, 1. liga, 2. liga), nižším článkem této organizační struktury je Krajský volejbalový svaz (organizuje soutěže v rámci kraje – krajský přebor 1 a 2. třídy) a nejnižším článkem je pak Okresní volejbalový svaz (organizuje základní soutěže na území okresů – okresní přebor 1. a 2. třídy).

Náš volejbalový klub se 170 členy patří v současnosti k největším v náchodském okrese. Ten zase patří mezi ty s nejrozvinutějším volejbalem v kraji. To už představuje řadu družstev v soutěžích a tedy i požadavek na to, aby z řad členů oddílu vzešli nejen trenéři, ale i rozhodčí.

Při současné poměrně bohaté činnosti, i když amatérské, to předpokládá i hodně organizační činnosti. Mimo ty sportovní záležitosti se vedení klubu musí stále zabývat i finančním zabezpečením. Základem jsou členské příspěvky, podstatnou roli hraje podpora sponzorů (zveřejňujeme je na plakátech a internetových stránkách oddílu), kterých sice není mnoho, vážíme si jich však a patří jim naše poděkování. A dále jsou zdrojem financování dotace od města, kraje a MŠMT.

Foto

Našemu volejbalu slouží docela slušný volejbalový areál se 3 antukovými hřišti u divadla v ul. Bř. Kafky, jak už bylo uvedeno, vybudovaný brigádnicky. Od roku 2008 je v antukových hřištích dokonce zabudovaný rozvod umělého zavlažování. Součástí je i objekt šaten se sociálním zařízením, i když ten už pro současný rozsah činnosti volejbalového klubu není dostačující. K zimní přípravě sloužila sokolovna. Pozdější účastí našich družstev ve vyšších soutěžích pak byla i jejich zimní část hrána také v sokolovně, a to až do roku 2006, kdy byla vybudována sportovní hala u stadionu v ul. Palackého, která je určena pro míčové sporty. Ta je majetkem Města Červeného Kostelce, které ji také provozuje. Město tím, spolu s dalšími prostředky poskytovanými na podporu sportu, vytváří významné předpoklady pro činnost i našeho oddílu.

Vlastní sportovní činnost klubu představuje v současnosti 4 družstva mužů, 2 družstva žen a družstva mládeže (juniorky a tzv. minivolejbal), která jsou zapojena do pravidelných dlouhodobých mistrovských soutěží od okresních až po ligové. U dospělých prozatímním vrcholem bylo vítězství mužů v krajském přeboru a účast v kvalifikaci o 2. ligu v soutěžním období 2006/2007. U žen je zatím tím největším úspěchem postup do II. ligy, kde již několik let úspěšně působí. Velmi dobře se také daří i dívkám. Jako krajské přebornice se starší žákyně probojovaly do finále Mistrovství ČR 2011, tedy mezi nejlepší družstva v republice a umístění na 4. místě je vynikající. Měřítkem úspěšnosti je i účast kadetek v Českém poháru, kde si vedly velmi dobře rovněž mezi nejlepšími v republice, o čemž svědčí 7. místo. Velmi potěšující je to, že od roku 2010 také hraje družstvo juniorek v 1. lize, tedy opět mezi republikovou elitou.

Mimo mistrovské soutěže pořádá náš oddíl každoročně různé turnaje pro družstva registrovaných i neregistrovaných hráčů, kterých se účastní vždy poměrně velký počet sportovců nejen z našeho města, ale i z širokého okolí. Takovéto akce dávají příležitost ke sportování nejen aktivním volejbalistům, ale i ostatním spoluobčanům. To je možné jen díky tomu, že členové oddílu se podílejí na organizaci takových akcí, ať již jako funkcionáři, rozhodčí apod.

Foto 2