Děti na startu

DNS

Projekt odstartoval v Červeném Kostelci 1. května 2018 a je určený pro všechny děti od 4-9 let. 

Co jsou Děti na startu

Děti na startu jsou celorepublikovým projektem Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který byl založen za účelem všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a školního věku. Tento projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Především jde o to, aby se děti naučily ovládat pohyby vlastního těla, naučily se správně běhat, skákat, udělat kotrmelec, padat nebo se nebát míče. Právě správné osvojení všeobecné sportovní průpravy děti připravuje na pozdější zvládnutí jakékoliv sportovní disciplíny. Činnosti jsou během hodin průběžně obměňovány a jsou dětem co nejvíce přizpůsobeny. Naším cílem je, aby cvičení pro děti bylo hlavně pestré a zábavné a přivedlo ke sportu co nejvíce dětí bez ohledu na jejich tělesné proporce či pohybové nadání.   

Pravidelné cvičení

Každé úterý od 10. 9. 2019 v tělocvičně ZŠ Lhota Bratří Čapků 138 

  • pro děti ve věku 4-9 let v čase 14:30 - 15:30

Přijďte se na naše hodiny podívat.

Lektoři s akreditací FISAF

  • Mgr. Sylva Mudrochová (kontaktní osoba; e-mail: mudrochova.sylva@seznam.cz, tel: 775047755)
  • Mgr. Kristýna Kadečková
  • Mgr. Martina Jirásková
  • Martin Chráska

Další lektoři

  • Bc. Daniel Macková
  • Jana Brátová
  • Veronika Bičišťová

Přihláška

Pro účast v projektu Děti na startu je zapotřebí vyplnit přihlášku pro potřeby Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a zároveň s přihláškou podepsat i souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Přihláška zde GDPR zde

Příspěvky

Členské příspěvky se budou platit ve výši 600 Kč na pololetí na bankovní účet.

Číslo bankovního účtu: 2501611765 / 2010

Do zprávy pro příjemce prosíme uveďte celé jméno dítěte, za kterého platíte.

DESATERO DĚTÍ NA STARTU