O klubu

Volejbal je celostátně organizován Českým volejbalovým svazem. Ten organizuje nejvyšší soutěže (extraliga, 1. liga a 2. liga). Nižší soutěže organizují jednotlivé krajské a okresní volejbalové svazy.

Náš volejbalový klub se 190 členy patří v současnosti k největším v náchodském okrese. Ten zase patří mezi ty s nejrozvinutějším volejbalem v kraji. To už představuje řadu družstev v soutěžích, a tedy i požadavek na to, aby z řad členů oddílu vzešli nejen trenéři, ale i rozhodčí.

Při současných bohatých aktivitách klubu je zapotřebí hodně organizační činnosti. Mimo ty sportovní záležitosti se vedení klubu musí stále zabývat i finančním zabezpečením. Základem jsou členské příspěvky, další důležitou roli hraje podpora od města, kraje a ministerstev formou dotací. V neposlední řadě také podpora od sponzorů, které zveřejňujeme na plakátech a internetových stránkách oddílu). Všem patří naše poděkování.

Našemu volejbalu slouží areál u divadla (v ulici Břetislava Kafky) se dvěma antukovými hřišti a jedním beach hřištěm. Do roku 2006 k zimní přípravě sloužila sokolovna, kde se hrály i vyšší mistovské soutěže. V současné době je zimní část přesunuta převážně do sportovní haly v ul. Palackého, která je majetkem Města Červený Kostelec a je určena převážně pro míčové sporty.

Vlastní sportovní činnost klubu představuje v současnosti 6 družstev dospělých a družstva mládeže (od minivolejbalu po juniorky). U dospělých prozatímním vrcholem bylo vítězství mužů v krajském přeboru a účast v kvalifikaci o 2. ligu v soutěžním období 2016/2017. U žen je největším úspěchem v roce 2020 postup do 1. ligy po několikaletém úspěšném působení ve 2. lize. Velmi dobře se také daří i dívkám. Jako krajské přebornice se starší žákyně probojovaly do finále Mistrovství ČR 2011, kde se umístily na krásném 4. místě. Měřítkem úspěšnosti je i účast kadetek v Českém poháru, kde si vedly velmi dobře, o čemž svědčí 7. místo. Velmi potěšující je to, že v letech 2010-2020 hrály juniorky a kadetky 1. ligu, tedy druhou nejvyšší celorepublikovou soutěž.

Foto 2

V současné době klub reprezentují družstva dospělých a mládeže. 1. ligu hrají ženy A, v krajských soutěžích startují muži A, ženy B, juniorky, kadetky, starší a mladší žákyně, starší žáci a modrý minivolejbal. V okresním přeboru startují ženy C, muži B a C. Barevný minivolejbal se hraje turnajově na okresní úrovni.

Mimo mistrovské soutěže pořádá náš oddíl každoročně různé turnaje pro družstva registrovaných i neregistrovaných hráčů, kterých se účastní vždy poměrně velký počet sportovců nejen z našeho města, ale i z širokého okolí. Tyto akce dávají příležitost ke sportování nejen aktivním volejbalistům, ale i ostatním spoluobčanům.

Od roku 2017 klub pořádá letní příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Tábory jsou rozvržené na 4 týdenní turnusy. Děti se na nich seznámí kromě jiného se základy volejbalu, gymnastiky a atletiky, k čemuž se využívá nejen volejbalový areál, ale i hřiště na Sokoláku, školní tělocvičny a okolí města.

Foto